Skolevenn!!

Vil du være Skolevenn??

Du må ha et hjerte for elevene og tid til å prate. Bistå med en hjelpende hånd på det ikke faglige planet.

Det er bruk for deg:) 


Er du interessert så ta kontakt med 

Grethe Trovi Duesund 950 21 163

Frivilligsentralen 970 53 374
2021 © Notodden frivilligsentral