Besøkstjeneste

Noen hjemmeboende ønsker besøk. Notodden Røde Kors har erfaring på dette og vi samarbeider med dem om å rekruttere nye besøksvenner. Er du interessert i dette ta kontakt med Notodden Røde Kors eller Frivilligsentralen.

Frivilligsentralen har også et nytt tiltak som heter Livsgledevenn.

Er du interessert i dette ta kontakt, Frivilligsentralen Eller Grete Duesund 950 21 163


2019 © Notodden frivilligsentral